رگولاتور

فرافن گاز تهران نماینده شرکت vigour تولید کننده رگولاتور و قطعات وابسته به آن است، می باشد. رگولاتور وسیله ایست جهت کاهش و تنظیم فشار سیلندرهای پرفشار گاز تا فشار مطلوب مورد مصرف که در مدل های تک مرحله ای، دو مرحله ای و نیز با تکنولوژی دقیق، توسط این شرکت قابل عرضه می باشند. از ویژگی های مهم این رگولاتور،علاوه بر دقت بالا و تثبیت فشار گاز خروجی (علیرغم کاهش تدریجی فشار سیلندر گاز)، امکان تحمل فشار ورودی به رگولاتور تا 400 بار و دسترسی به فشارهای خروجی تا 200 بار می باشد و این در حالیست که در سایر رگولاتور های دقیق مانند رگلاتور های دو مرحله ای امکان دسترسی به فشارهای بالاتر از 10 بار به آسانی میسر نیست.

Code

Material

Inlet Pressure

Bar

Outlet Pressure

Bar

VSR-1series

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

40/100/200/300

2/4/10/20

VSR-2series

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

40/100/200/300

2/4/10/20/35/50

VSR-3series

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

40/100/200/300

2/4/10/20

VSR-6series

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

300/400

50/100/200

VSR-1L&VSR-1P series

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

40/100/200/300

2/4/10/20

VSR-2L&VSR-2P series

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

40/100/200/300

2/4/10/20/35/50

VSR-3L&VSR-3P series

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

40/100

2/4/10/20/35/50

VSR-5L&VSR-5P series

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

50

2/10

VSR-4L

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

35

2/4/10/20

VSR-6L&VSR-6P series

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

300/400

50/100/200

VSR-11 Series

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

100/200/300

2/4/10

VSR-7series

Chrome Plated brass /stainless steel / brass

40/100/200/300

20/35/50/100