پالت منیفولد ( Pallet Manifold )

این سیستم برای استفاده همزمان تعداد بیشتر از 1 سیلندر بکار برده می شود. در این سیستم سیلندرها در یک جعبه فلزی از جنس استنلس استیل قرار گرقته، خروجی سیلندرها با استفاده از لوله به یکدیگر مرتبط شده و نهایتا از خروجی پالت منیفولد استفاده می شود. مزیت استفاده از این سیستم این است که با کم شدن فشار یک سیلندر، سایر سیلندرها این کمبود فشار را جبران کرده و نهایتا فشار ثابتی را می توان از خروجی دریافت کرد. در فرافن گاز تهران امکان ساخت پالت منیفولد با ابعاد مختلف وجود دارد.