مخازن نگهداری نیتروژن مایع ( کرایوجنیک)

این مخازن جهت نگهداری نیتروژن مایع با نسبت تبخیر پایین و اندازه های گوناکون و همچنین مخازن نگهداری نیتروژن، آرگون و اکسیژن مایع در سایز 180 لیتری با نام تجاری Dewar  محصول شرکت Taylor Warthon نیز توسط فرافن گاز تهران تامین می گردد.

اطلاعات بیشتر:

فایل PDF 1

فایل PDF 2